Informace pro maturitní ročníky

S nástupem na přípravný týden končí studentům maturitních ročníků nárok na dotované obědy, proto je nutné si k tomuto datu ukončit stravování v kanceláři školní jídelny.

  • každý strávník vrátí nepoškozený stravovací čip, za který mu bude vrácena záloha ve výši Kč 95,-
  • v případě, že stravné bylo hrazeno po dobu studia inkasem, je povinen podepsat žádost o zrušení inkasa. Formulář není nutné nosit s sebou, všichni studenti maturitních ročníků jej budou mít nachystaný v kanceláři ŠJ.

Stravovací čip je veden v evidenci po dobu tří měsíců od data zablokování.
Pokud nedojde k jeho vrácení, je z evidence vymazán bez náhrady