Informace pro strávníky

Přihlášení ke stravování

Nový strávník vyplní přihlášku ke stravování přímo na počítači, nebo hůlkovým písmem a doručí do kanceláře školní jídelny.

Před podpisem přihlášky se seznamte s vnitřním řádem školní jídelny.

Přihlášku je možné doručit následovně:

 • zaslat poštou na adresu Střední škola technická, Kouřílkova 8, 750 02 Přerov. Na obálku napište „přihláška ke stravování“
 • mailem na jidelna@kourilkova8.cz. Přihláška musí být podepsaná a naskenovaná ve formátu PDF, na vaši adresu vám bude zasláno potvrzení o zaregistrování
 • osobně do kanceláře školní jídelny, která sídlí na adrese bří. Hovůrkových 17, Přerov

Platby stravného

 • Platba přímým inkasem. Srážka se provádí k 20. dni v měsíci a s příchozí platbou se automaticky přihlásí obědy od prvního dne v následujícím měsíci. Inkaso je platné po celou dobu studia. Souhlas s inkasem ve prospěch účtu 26739831/0100 vám nastaví v bance, nebo si jej můžete nastavit ve svém internetovém bankovnictví. Při zadávání prosím nedávejte VS ani jiné znaky. Souhlas je platný po celou dobu studia. Na nový školní rok je nutné přihlášku zaslat nejpozději do 10. srpna, aby vám mohlo být inkasováno stravné na záříjedná se pouze o nové strávníky
 • Hotově v kanceláři školní jídelny. Upozorňujeme, že zde není možné platit kartou. (pokladní hodiny v záložce Pokladní hodiny, ceník a výdej)

Nejpozději den před zahájením stravování je pak nutné si zakoupit stravovací čip. Bez něj nemůže být strava vydána.

Stravovací čip

 • Zakoupení Kč 120,-
 • Slouží pro přihlašování a odhlašování stravy na objednávkovém terminálu, je zálohovaný na celou dobu studia.
 • Po ukončení stravování je vrácena záloha ve výši Kč 95,-. Při ztrátě je nutné zakoupit nový
 • Bez čipu se strava nevydává.

Odhlášky stravy

Odhlášky se řídí vnitřním řádem školní jídelny a to následovně:

 • telefonicky na přímé lince 581 201 182 a to nejpozději den předem do 13,00 hodin. U ubytovaných strávníků pak přijímáme ve varný den odhlášku večeře do 10,00 hodin.
 • mailem na jidelna@kourilkova8.cz – platí stejná pravidla jako u telefonické odhlášky
 • v aplikaci Strava.cz i na objednávkovém terminálu je možné pak provést odhlášku nejpozději den předem do 8,00 hodin (podrobněji se dočtete v záložce Přihlášky a odhlášky stravy).
 • Aktivace do systému Strava.cz vám bude zaslaná automaticky na mail uvedený v přihlášce (týká se pouze nově přihlášených strávníků).

Strava o prázdninách, státních svátcích a v době ředitelského volna je automaticky odhlášena účetní školní jídelny. Odhlášky při jiných aktivitách třídy, nebo v době nemoci si musí strávník hlídat sám.

Zrušení stravného

Zrušení stravného musí provést strávník v souladu s vnitřním řádem školní jídelny a v návaznosti na typ platby stravného.

 • v případě hotovostních plateb nahlásí ukončení stravování v kanceláři školní jídelny a vrátí stravovací čip za vratnou zálohu Kč 95,-
 • v případě plateb inkasem vyplní formulář „zrušení inkasa“, který doručí do kanceláře školní jídelny a vrátí stravovací čip za vratnou zálohu Kč 95,-