Alergeny

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem.

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s
potravinovým právem
Odvolání na legislativu:
EU – 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21
ČR – Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových
výrobků, § 8 odstavec 10

  • značení alergenů je pouze informační požadavek
  • školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník uhlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě
  • Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů


Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku číslem, seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla (viz výše) bude vyvěšen u každého jídelního lístku.

Přítomnost alergenu bude přenesena z receptura ingrediencí, které byly použity pří výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně

Seznam alergenů